Överblick av LENR forskning - Swedish

  • Official Post

  Swedish thesis on research on lenr, addresses the development from 1927 to 2020.

  Nothing directly new for you who follow the subject closely, but a good summary, thank you Walter Holappa.  Examensarbete

  Energi- och miljöteknik

  2020


  EXAMENSARBETE

  Arcada

  Utbildningsprogram: Energi- och miljöteknik

  Identifikationsnummer: 7588

  Författare: Walter Holappa

  Arbetets namn:


  Överblick av LENR-forskning


  Handledare (Arcada): Kim Skön

  Uppdragsgivare: ARCADA, Institutionen för energi- och materialteknologi

  Sammandrag:

  LENR står för “Low Energy Nuclear Reaction” och det går ut på att man skapar en

  fusionsreaktion vid relativt låg temperatur. Tidigare kallades LENR för kall fusion, men

  det namnet har nu övergivits på grund av negativa konnotationer med det. En del

  forskare är generellt mycket skeptiska mot rapporter om lyckad LENR. Syftet med

  arbetet är att gå igenom den forskning som skett inom LENR samt gå in på det som

  pågår med LENR just nu. Arbetet presenterar också en del personer som har forskat

  LENR, för att få en bild av hur pålitlig deras forskning är. Allt material som har använts

  för arbetet är teoretiskt. Materialet består till största del av artiklar och rapporter om

  LENR, men också Wikipedia har använts för informationen om en del av forskarna som

  arbetat med LENR på grund av att det var brist på finskt, svenskt eller engelskt annat

  material om dem. Allt det material som använts för arbetet är nätbaserat. Forskningen

  om LENR pågår som bäst i fler länder runtom i världen. Generellt anses Japan och

  Italien vara ledande länderna inom LENR-forskning. Det ser ut som om det ännu tar

  många år innan LENR teknologi kan utnyttjas, förutom om E-Cat (Energy Catalyzer)

  reaktorn visar sig uppnå de resultat som dess skapare Andrea Rossi lovat.

  Övergripande tidsfönster


  2015

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  2014

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  2012 Nasa

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  2012 Nasa

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  2013 - 60 min

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  2019

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  2017 Carl page moderator

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  2018 Rossi lewan stockholm 2018 demo

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  2011 Sven kullander

  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

Subscribe to our newsletter

It's sent once a month, you can unsubscribe at anytime!

View archive of previous newsletters

* indicates required

Your email address will be used to send you email newsletters only. See our Privacy Policy for more information.

Our Partners

Want To Advertise or Sponsor Us?
CLICK HERE to contact us.